Vill du ha kontakt med föreningen kan du skicka ett meddelande per e-post:
E-post: koloni.sbg@gmail.com


Om du vill göra intresseanmälan så läs information på sidan:
Intresseanmälan


KONTAKTPERSONER STYRELSEN:

Ordförande  
Vanja Sever, tfn 0736-794348, sever.vanja@gmail.com 
Kassör
Lena Andersen, tfn 070-6655453, lenahass@icloud.com
Ersättare/byggfrågor
Jan Torpadie, koloni.sbg@gmail.com
Intresselistan
Susanna Lindström, koloni.sbg@gmail.com