Sundbybergs koloniträdgårdsförening hör idag till en av de äldsta föreningarna i Sundbybergs kommun.

Föreningen bildades redan 1917 mitt under första världskriget, då hungersnöden var som störst och Sundbyberg ännu var en köping.

Föreningen bildades ur en sammanslagning av tre olika koloniområden Duvbo, Golfängarna och Sundbybergs trädgårdsområde (nuvarande Marabou området).

Efter föreningens bildande uppfördes den första kolonistugan 1920 vid Vackra Vägen där arrendet varade fram till 1944. Sexton stugor tilläts att flytta med till den nya/nuvarande platsen i ”Duvbodalen” området mellan Duvbo och Hallonbergen, varav ett fåtal fortfarande finns kvar o brukas än i dag.

Invigningsfesten av nuvarande Duvbo koloniområde hölls under juni månad 1948.

Sedan dess har vi genom åren fått förmånen att arrendera och bruka samma plats fram till dags dato med andra ord blir vi i år (2022) 105 stolta år.